Powrót

Jestem licencjonowanym Pośrednikiem Finansowym OVB. Firmy, która współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi. Stosując system ABS:
  • Analiza
  • Bezpieczne Doradztwo
  • Serwis
obiektywnie doradzam, która firma zaoferuje mojemu klientowi najlepsze rozwiązania, dostosowane do jego aktualnej sytuacji życiowej, chroniąc przed natłokiem różnych produktów zalewających rynek.

usługi

ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe

Mienie - od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, wartości pieniężne: od kradzieży z włamaniem, od rabunku w lokalu, w czasie transportu, szyby i inne przedmioty szklane, utrata dochodu od zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk.

ubezpieczenie komunikacyje

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Flota pojazdów Firmy w pełnym zakresie - OC, AC, NW, AUTO SZYBY, ASS
  • Pojazdy prywatne pracowników i ich rodzin
  • Specjalne oferty na prywatne pojazdy dla Właścicieli, Członków Zarządu
odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla wszystkich branż i z wieloma klauzulami specjalistycznymi.

ubezpieczenie dla pracowników

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

Bardzo szeroki zakres i duża ilość wariantów, bez okresu karencji oraz z możliwością indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia dla pracowników oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci.

ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie indywidualne na życie

Ochrona i zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich Najbliższych.

Zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny

Śmierć właściciela firmy nie oznacza już likwidacji jego działalności. Koniec z problemami z utrzymaniem działalności gospodarczej zmarłego, wypłatą wynagrodzeń pracowników, rozliczeniami z ZUS i urzędem skarbowym, dostępem do rachunków bankowych.

Kredyty i leasingi

Kredyty & leasingi

Chciałbym przedstawić Państwu propozycję przeprowadzenia profesjonalnej analizy finansowej, która wpłynie na Państwa oszczędności i rozwój w przyszłości.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Debitis repudiandae odio sunt similique dolores doloribus officiis unde aspernatur mollitia quo.

Chciałbym przedstawić Państwu propozycję przeprowadzenia profesjonalnej analizy finansowej, która wpłynie na Państwa oszczędności i rozwój w przyszłości.

Podstawą mojego doradztwa jest gruntowna analiza sytuacji finansowej klientów. Pytam o aktualne cele i życzenia i na ich podstawie opracowuję indywidualne rozwiązania finansowe. Nasi Doradcy zwykle towarzyszą swoim klientom przez wiele lat i dostosowują swoje decyzje finansowe do odpowiedniej sytuacji życiowej. Rezultatem są zawsze indywidualne koncepcje oparte na konkretnych potrzebach.

Zachęcam do współpracy, Artur Jacek - EMPIRIA.

Skontaktuj się ze mną